Právě si prohlížíte Norkárna – rekonstrukce exteriéru areálu

Norkárna – rekonstrukce exteriéru areálu

Besedníci v době tzv. “Corona krize” rozhodně nezaháleli. Ohledně opravy brány a plotu, které byly v dezolátním stavu, jsme přemýšleli již delší dobu. Ale díky Corona krizi, jsme dostali i čas na jejich realizaci.

Nový plot a dlažba pod budoucí pergolu

Ale proč pouze “štuplovat staré ponožky”, když můžeme mít nové? Začali jsme přemýšlet o kompletní výměně plotu, a tím pádem i brány. Mluvili jsme, kreslili, a díky spolupráci s obcí Šumice, která poskytla materiál a odstranila původní plot i s bránou rekonstrukce začala.

Následně se vykopaly díry na základové sloupy, které se zabetonovaly, a obec poskytla všechen materiál na plot, který jsme začali upravovat do jeho finální podoby. Někdo svařoval, někdo natíral, další vrtal. Zkrátka, kdo mohl, ten pomohl. Celá tato výměna nám trvala asi 5 týdnů.

Dále pokračovali drobné úpravy, kdy se na betonou plochu v místnosti, která slouží jako sklad, položila dlažba, a do skladu se zavedl bezpečnostní alarm.

Ale práce ještě nekončily. Nelíbilo se nám umístění popelnic při vchodu do areálu, tak jsme je přesunuli na nově zbudovanou betonovou plochu do zadní části areálu.

Poslední fází prozatimní rekonstrukce je již i architektonicky řešená věc, a to stavba pergoly. Díky přesunu akcí, opět kvůli coronaviru, jsme dostali měsíční časový bonus, který jsme využili k vybudování betonových základů pro nastávající stavbu pergoly, a hlavně položení dlažby.

Práce na kompletní realizaci pergoly máme naplánované na podzim, ale novou dlažbu můžete využít již teď při letních akcích.

Velké poděkování patří všem, kteří se větší i menší mírou podíleli na realizaci proběhlé rekonstrukce a obci Šumcie za pracovní i hmotnou pomoc.

Napsat komentář