Norkárna

Areál Norkárna je vhodný k pronájmu pro pořádání soukromých i veřejných akcí, oslav, večírků, rodiných nebo přátelských posezení atd… Rezervace můžete provádět na telefonním čísle 739 206 314. Vnitřní společenská místnost nabízí posezení pro až 30 osob, venkovní areál kapacitně zvládne i 150 návštěvníků.

Areál Norkárna nabízí

 • Vnitřní posezení pro 30 osob
 • Venkovní posezení pod pergolou pro až 150 osob
 • Taneční parket
 • Zastřešené podium pro hudební zázemí
 • Dětské hřiště
 • Vizuálně uzavřený pozemek

Kalendář obsazenosti areálu Norkárna

Načítá se kalendář...
Powered by Booking Calendar

Červeně označené termíny jsou obsazené.

Rezervace areálu je možná telefonicky na tel. čísle 739 206 314.

Při rezervaci událostí se upřednostňují veřejné akce spojené s obcí Šumice.

K dispozici Vám bude

 • Vybavená prostorná kuchyň
 • Společenská místnost se stoly pro 30 osob
 • Sociální zařízení
 • Venkovní areál – Venkovní pergola o rozměrech 5 x 14 m, zpevněná terasa a dřevěný plot pro vaše větší soukromí, pódium, taneční betonový parket
 • Možnost bezplatného zapůjčení dvou velkých “party” stanů, zahradních laviček a stolů až pro 150 osob
 • Wifi
 • Klidná okrajová část obce Šumice
 • Příjezd až k areálu po asfaltové silnici (řiďte se prosím navigací přes seznam mapy, Google mapy vás zavedou přes neprůjezdnou silnici)
Besedníci

Kde nás najdete

Při příjezdu do obce od Uh. Brodu zabočíte na druhé křižovatce doleva. Pojedete dále rovně přes další křižovatku, most přes řeku Olšavu a železniční přejezd, kde zabočíte doprava (nelekejte se cyklostezky, máme zde sjednanou vyjímku pro auta až k areálu Norkárny, která je cca 100 m od železničního přejezdu – zde si prosím dávejte velký pozor, železniční přejezd není nijak zabezpečený).

Podmínky užívání

 • Poplatek za každý den užívání areálu činí 2 000 Kč a je splatný při předání areálu zpět pronajímeteli. K dennímu poplatku se připočítá spotřebovaná elektrická energie v ceně 16 Kč za každou započatou KWh
 • Nájemce přebere v den určení areál od pronajímatele (Besedníci z.s.) a v dohodnutý den ho předá zpět pronajímateli ve stavu, v jakém ho přebíral (provedený úklid atd…). Při předání areálu nájemci bude podepsán předávací protokol (inventář vybavení a stav areálu), který bude při zpětném předání pronajímateli překontrolován
 • Nájemce se zavazuje uhradit veškeré škody, které svým jednáním v areálu způsobí, a to tentýž den předání předání areálu
 • Pronajímatel neručí za žádnou újmu na zdraví ani osobním majetku, které se nájemci a jeho hostům v areálu stanou
 • Nájemce se zavazuje dodržovat přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ ve všech vnitřních prostorách areálu (pod pokutou 10 000kč), kouření je povoleno pouze na venkovním prostranství
 • Nájemce souhlasí s ustanovením o zákazu rušení nočního klidu, po 22. hodině je povinen ztlumit hudbu a chovat se tak, aby jednáním svým a svých hostů nerušil noční klid (neplatí v případě udělené vyjímky od OÚ Šumice ze zákona č. 204/2015 § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“)
 • Nájemce se zavazuje dodržovat platné znění zákonů ČR v areálu Norkárny

Za nedodržení podmínek pronájmu areálu se nájemce zavazuje zaplatit pokutu až 20 000 kč (v závyslosti na míře porušení podmínek) a to do 7 dnů od ukončení pronájmu do rukou pronajímatele (Besedníci z. s.).